نرم افزار crm

سه‌شنبه 12 مرداد‌ماه سال 1389
نظر شما در مورد سایت داستانک

بیش از 17 ماه از آغاز به کار داستانک می گذرد، در این مدت داستانک گاهی هر روز، گاه گداری یک روز در میان و هرازگاهی هفته ای یک بار، میهمان چشمان شما بوده است. کاستی هایش را به بزرگواری تان ببخشایید.

در یک جمله حس، نظر، انتقاد، پیشنهادتان را نثار داستانک کنید. این بهترین هدیه ای خواهد بود که داستانک از شما به یادگار می گیرد.

سپاس

حمید محمودزاده