X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
نرم افزار crm

دوشنبه 28 دی‌ماه سال 1388
نسل مان ور می افتد

زن ملا مشغول پر کندن چند مرغ بود. گربه ای آمد و یکی از مرغ ها را قاپید و فرار کرد. زن فریاد زد: ملا، گربه مرغ را برد.
 
ملا از توی یکی از اتاق ها با صدای بلند گفت: قرآن را بیاور!
 
گربه تا این را شنید مرغ را انداخت و فرار کرد.
 
گربه های دیگر دورش جمع شدند و با افسوس پرسیدند: تو که این همه راه مرغ را آوردی چرا آنرا انداختی؟

گربه گفت: مگر نشنیدید گفت قرآن را بیاور؟
 
گربه ها گفتند قرآن کتاب آسمانی آنهاست به ما گربه ها چه ربطی دارد؟
 
گربه گفت اشتباه شما همین جاست ملا می خواست آیه ای پیدا کند و بگوید از این به بعد گوشت گربه حلال است و نسل مان را از روی زمین بردارد!